Psykoterapeut & Psykiatriker i Stockholm samt Norrköping

Arbor hjälper dig med behandling av psykisk ohälsa, personlig utveckling och som samtalspartner för bättre ledarskap.

citattecken

Arbor - Vägen till bättre psykisk hälsa & funktion

citat
psykoterapi

Psykoterapi

Metoden för psykoterapin anpassas utifrån dina önskemål, hur dina problem ser ut och vad du vill förändra. Metoder som används är ex. visualiserande psykoterapi, relationell och affektfokuserad psykoterapi, traumafokuserad psykoterapi, KBT och klinisk hypnos.

Psykiatrisk behandling

En medicinsk bedömning ingår alltid vid behandlingskontakt på Arbor. Medicinering kan ingå i behandlingen vid behov. Du kan även ha behov av sjukskrivning, vilket i så fall blir en del i behandlingen. Inga potentiellt beroendeframkallande läkemedel används (ex vissa lugnande mediciner eller sömnstöd).

psykiatrisk-behandling
ledarskapshandledning

Ledarskapshandledning

Att arbeta som ledare är en komplex uppgift. Det kan samtidigt vara ensamt då medarbetarna är i beroendeställning till dig. Om du vill utvecklas i ditt personliga ledarskap, kan jag erbjuda en oberoende samtalspartner. Det unika för Arbor är den psykoterapeutiska kompetensen som ökar möjligheter till förändring. Det kan ske med ökad självkännedom och medvetenhet om dina val i ditt ledarskap. Målet är att nå din fulla potential.

Personlig utveckling

Även om du inte mår psykiskt dåligt finns det möjlighet till personlig utveckling och ökad självreflektion.

Exempel på områden där de flesta ibland upplever svårigheter är:
– i nära relationer
– att sätta sunda gränser
– vara i kontakt med samt uttrycka dina känslor och behov

personling-utveckling
neurofeedback-träning

Neurofeedback-träning

Neurofeedback-träning (NFT) kan beskrivas som ”styrketräning för hjärnan”. NFT ger hjärnan möjlighet till inlärning av ökad självreglering, ökad förmåga till fokus och integrering av hjärnans olika delar. NFT har använts bl.a. för att öka uppmärksamhet vid ADHD, att minska traumarelaterade symtom vid PTSD (posttraumatiskt stressymptom), bättre stresshantering och ökad prestationsförmåga.

Krishantering

Alla kan drabbas av svårigheter vid kriser och svåra förluster. Du kan få stöd, exempelvis för att acceptera och sörja en förlust samt komma vidare med nyorientering.

krishantering
ulle-heine-arbor

Om Arbor

Som behandlare på Arbor träffar du Dr. Ulla Heine, legitimerad läkare, specialist i psykiatri och allmänmedicin samt legitimerad psykoterapeut. Namnet Arbor kommer från latin och betyder träd, vilket är mottagningens symbol. Trädet symboliserar tillväxt med sin trädkrona och stabilitet med sin stam och sitt rotsystem.