tjänster

Neurofeedback-träning (NFT)

neurofeedback-träning-behandling

Kompletterande behandling

Neurofeedback-träning, NFT kan användas som självständig behandling och som komplement till annan behandling. Effekter av NFT är exempelvis ökat fokus och koncentration, ökad förmåga att lugna och reglera sig själv, ökat välbefinnande, förmåga till vila och återhämtning. Metoden har använts framgångsrikt vid behandling av bland annat ADHD, missbruk, ångeststörningar, posttraumatisk stress, migrän och sömnsvårigheter. NFT kan även användas för prestationshöjning inom exempelvis idrott, yrkesliv, konstnärligt yrkesutövande och ledarskapsutveckling. Målsättning där är optimal fysisk och psykisk balans, vilket leder till så kallad ”peak performance”.

Kompletterande behandling

Neurofeedback-träning, NFT kan användas som självständig behandling och som komplement till annan behandling. Effekter av NFT är exempelvis ökat fokus och koncentration, ökad förmåga att lugna och reglera sig själv, ökat välbefinnande, förmåga till vila och återhämtning. Metoden har använts framgångsrikt vid behandling av bland annat ADHD, missbruk, ångeststörningar, posttraumatisk stress, migrän och sömnsvårigheter. NFT kan även användas för prestationshöjning inom exempelvis idrott, yrkesliv, konstnärligt yrkesutövande och ledarskapsutveckling. Målsättning där är optimal fysisk och psykisk balans, vilket leder till så kallad ”peak performance”.

Så fungerar neurofeedback

NFT är EEG-understödd biofeedback. Elektroder fästs på ditt huvud och läser av dina hjärnvågor. Med en datoriserad program och med hjälp av NFTbehandlare får du återkoppling i bild, ljud och känslosinnet (taktil feedback som vibrerar). Hjärnans självreglerande förmåga tränas. Ofta behövs minst 10 sessioner för varaktig positiv förändring. För optimal effekt sker behandlingen en gånger i veckan. Du kan läsa vidare om NFT på www.eeginfo.com Liknande effekter för stresshantering kan uppnås även med övning av medveten närvaro, vilket ofta ingår som en del i behandlingen.

neurofeedback-träning-funktion

Så fungerar neurofeedback

NFT är EEG-understödd biofeedback. Elektroder fästs på ditt huvud och läser av dina hjärnvågor. Med en datoriserad program och med hjälp av NFTbehandlare får du återkoppling i bild, ljud och känslosinnet (taktil feedback som vibrerar). Hjärnans självreglerande förmåga tränas. Ofta behövs minst 10 sessioner för varaktig positiv förändring. För optimal effekt sker behandlingen en gånger i veckan. Du kan läsa vidare om NFT på www.eeginfo.com Liknande effekter för stresshantering kan uppnås även med övning av medveten närvaro, vilket ofta ingår som en del i behandlingen.

Så fungerar neurofeedback

NFT är EEG-understödd biofeedback. Elektroder fästs på ditt huvud och läser av dina hjärnvågor. Med en datoriserad program och med hjälp av NFTbehandlare får du återkoppling i bild, ljud och känslosinnet (taktil feedback som vibrerar). Hjärnans självreglerande förmåga tränas. Ofta behövs minst 10 sessioner för varaktig positiv förändring. För optimal effekt sker behandlingen en gånger i veckan. Du kan läsa vidare om NFT på www.eeginfo.com Liknande effekter för stresshantering kan uppnås även med övning av medveten närvaro, vilket ofta ingår som en del i behandlingen.

neurofeedback-träning-kontakt

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!