tjänster

Ledarskapshandledning

tjänster

Ledarskaps- handledning

ledarskapshandledning-samtal

Oberoende samtalspartner

Jag är en oberoende samtalspartner till dig i ledande ställning. Samtalskontakt på Arbor bygger på en bred psykoterapeutisk kompetens och skiljer sig därför från ”vanlig” chefscoaching eller vägledning. Dina mål till förändring styr innehållet i samtalen. En viktig fokus i samtalen kan vara att hitta former för återhämtning och ökad självomhändertagande. Andra fokus kan handla om ökad medvetenhet om dina val i ledarskap och i livet.

För vidare läsning Eva Giangos uppsats ”När hela ledningsgrupp gick i terapi”. Uppsatsen kan även beställas genom mig.

Oberoende samtalspartner

Jag är en oberoende samtalspartner till dig i ledande ställning. Samtalskontakt på Arbor bygger på en bred psykoterapeutisk kompetens och skiljer sig därför från ”vanlig” chefscoaching eller vägledning. Dina mål till förändring styr innehållet i samtalen. En viktig fokus i samtalen kan vara att hitta former för återhämtning och ökad självomhändertagande. Andra fokus kan handla om ökad medvetenhet om dina val i ledarskap och i livet.

För vidare läsning Eva Giangos uppsats ”När hela ledningsgrupp gick i terapi”. Uppsatsen kan även beställas genom mig.

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!

ledarskapshandledning-kontakt

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!