tjänster

Ledarskapshandledning

Ledarskaps-handledning

ledarskapshandledning-samtal

Oberoende samtalspartner

Jag är en oberoende samtalspartner till dig i ledande ställning. Samtalskontakt på Arbor bygger på en bred psykoterapeutisk kompetens och skiljer sig därför från ”vanlig” chefscoaching eller vägledning. Dina mål till förändring styr innehållet i samtalen. En viktig fokus i samtalen kan vara att hitta former för återhämtning och ökad självomhändertagande. Andra fokus kan handla om ökad medvetenhet om dina val i ledarskap och i livet.

För vidare läsning Eva Giangos uppsats ”När hela ledningsgrupp gick i terapi”. Uppsatsen kan även beställas genom mig.

Kontakt för bokning

För att boka tid  eller för mer information vänligen maila info@arborpsykatri.se i första hand.

Norrköping: 011 – 33 00 03
Stockholm: 08-4800 4300
Jag ser fram emot att höra från dig!

ledarskapshandledning-kontakt