tjänster

Psykoterapi

psykoterapi

Behandling som gör skillnad

Psykoterapi är en behandlingsform som gör det möjligt för dig att förändra dina reaktionsmönster. Sådana invanda mönster är inte alltid optimala och kan ställa till det på olika sätt i livet. Som röd tråd i behandlingen har vi fokus på dina känslor, vår relation och ett ständigt intresse för återkoppling från dig.

Metoder anpassade för just dig

Dr. Ulla Heine har utbildning i flera psykoterapeutiska metoder och använder dessa integrativt. Grunden är relationell, fokuserad på känslor och kognitiv/beteendeterapeutisk. Vi planerar tillsammans hur behandlingen ska läggas upp, går genom specifika metoder som kan användas och anpassas till dina önskemål och problem.

Metoder som används är ex visualiserande psykoterapi, relationell och affektfokuserad psykoterapi, EMDR-terapi, Lifespan Integration, Deep Brain Reorienting DBR, KBT och klinisk hypnos.

psykoterapi-metoder
psykoterapi-visualiserande

– Även kallad Symboldrama
En metod där du får hjälp med ett arbete genom inre bilder. Metoden passar bra till ex att bearbeta svåra livshändelser, öka inre trygghet och öka din förmåga till självomhändertagande. Ofta ingår att efter sessionen måla en bild som beskriver den inre bilden. Mer information om metoden finns på www.symboldrama.se och i flera böcker av Marta Cullberg Weston www.enigma.se

En integrativ metod där tekniker från både KBT och psykodynamisk psykoterapi används och sessioner har upplevelsebaserat förhållningssätt. Affekter/känslor är stark motivationsfaktor för vårt beteende. Genom fokus på känslor ökar din förmåga till att vara autentisk och känslorna blir dina bästa vänner, en välfungerande ”inre kompass”. Mer information om metoden finns på www.aptsweden.se Du kan även se kortfilmen ”Alfred and shadow” här.

Jag är certifierad EMDR-terapeut. EMDR (Eye Movement, Desensitization and Reprocessing Therapy; på svenska Ögonrörelseterapi) är en psykoterapi för bearbetning av trauman. EMDR-terapi stimulerar ett naturligt inre system i hjärnan för att bearbeta informationen. Traumatiska och störande minnen som har lagrats på ett dysfunktionellt sätt i minnessystemet kan börja bearbetas. Du kan läsa vidare om EMDR här Vad är EMDR? – EMDR Sverige

Lifespan Integration är en terapeutisk metod som används för behandling av trauman. Metoden hjälper för att integrera traumatiska livserfarenheter i personens hela livslinje och för att bygga nya självstrukturer. Repetitioner av en visuell och sensorisk tidslinje är det unika med LI. Du kan läsa mera om LI här Välkommen till Lifespan integration Sverige | Lifespan Integragtion Sverige

DBR är en traumapsykoterapi och syftar till att få tillgång till och bearbeta traumatiska upplevelser. Metoden fokuserar på startpunkten för patientens varseblivning och avspänning i samband en överväldigande upplevelse. I terapin bearbetas orienteringsanspänning, chock-reaktion och den känslomässiga stressen. Du kan läsa om DBR här Deep Brain Reorienting (DBR) Sverige – DBR är en traumapsykoterapi (dbr-sverige.se)

TF-KBT och Prolonged exposure passar bäst till att behandla effekter efter ett svårt trauma, som lett till sk. posttraumatiskt stressymptom, PTSD. Bearbetning av traumat sker genom att närma sig minnena i detalj. Samtidigt jobbar man med förändringar i vardagslivet genom att exponera sig till sådant man undviker för att det påminner om traumat. Vidare information om PTSD och dess behandling finns exempelvis på www.1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/

Har likheter med visualiserande psykoterapi och passar bra till behandling av trauma. Terapeuten hjälper dig att uppnå djupavslappning och genom det ett förändrat medvetandetillstånd. Detta kallas för transtillstånd, vilket man kan uppleva även när man exempelvis dagdrömmer. Under behandling har du samtidigt kontakt med ditt vanliga medvetande här och nu. Klinisk hypnos öppnar möjligheten för läkning på djup nivå då man under hypnos ofta har en förhöjd förmåga att uppmärksamma känslor, kroppssensationer, bilder och symboler. Mera info om klinisk hypnos finns på www.hypnosforeningen.se och www.apa.org samt i flera böcker av Anna Gerge, www.insidan.se

Kontakt för bokning

För att boka tid  eller för mer information vänligen maila info@arborpsykatri.se i första hand.

Norrköping: 011 – 33 00 03
Stockholm: 08-4800 4300
Jag ser fram emot att höra från dig!

psykoterapi-kontakt