tjänster

Psykoterapi

psykoterapi

Behandling som gör skillnad

Psykoterapi är en behandlingsform som gör det möjligt för dig att förändra dina reaktionsmönster. Sådana invanda mönster är inte alltid optimala och kan ställa till det på olika sätt i livet. Som röd tråd i behandlingen har vi fokus på dina känslor, vår relation och ett ständigt intresse för återkoppling från dig.

Behandling som gör skillnad

Psykoterapi är behandlingsform som gör det möjligt för dig att förändra dina reaktionsmönster. Sådana invanda mönster är inte alltid optimala och kan ställa till det på olika sätt i livet. Som röd tråd i behandlingen är fokus på känslor, behandlingsrelationen och ett ständigt intresse för återkoppling från dig.

Metoder anpassade för just dig

Dr. Ulla Heine har utbildning i flera psykoterapeutiska metoder och använder dessa integrativt. Grunden är relationell, fokuserad på känslor och kognitiv/beteendeterapeutisk. Vi planerar tillsammans hur behandlingen ska läggas upp, går genom specifika metoder som kan användas och anpassas till dina önskemål och problem.

psykoterapi-metoder

Metoder anpassade för just dig

Dr. Ulla Heine har utbildning i flera psykoterapeutiska metoder och använder dessa integrativt. Grunden är relationell, fokuserad på känslor och kognitiv/beteendeterapeutisk. Vi planerar tillsammans hur behandlingen ska läggas upp, går genom specifika metoder som kan användas och anpassas till dina önskemål och problem.

Metoder anpassade för just dig

Dr. Ulla Heine har utbildning i flera psykoterapeutiska metoder och använder dessa integrativt. Grunden är relationell, fokuserad på känslor och kognitiv/beteendeterapeutisk. Vi planerar tillsammans hur behandlingen ska läggas upp, går genom specifika metoder som kan användas och anpassas till dina önskemål och problem.

psykoterapi-visualiserande

VISUALISERANDE PSYKOTERAPI
(även kallad Symboldrama)
En metod där du får hjälp med ett arbete genom inre bilder. Metoden passar bra till ex att bearbeta svåra livshändelser, öka inre trygghet och öka din förmåga till självomhändertagande. Ofta ingår att efter sessionen måla en bild som beskriver den inre bilden. Mer information om metoden finns på www.symboldrama.se och i flera böcker av Marta Cullberg Weston www.enigma.se

AFFEKTFOBITERAPI
En integrativ metod där tekniker från både KBT och psykodynamisk psykoterapi används och sessioner har upplevelsebaserat förhållningssätt. Affekter/känslor är stark motivationsfaktor för vårt beteende. Genom fokus på känslor ökar din förmåga till att vara autentisk och känslorna blir dina bästa vänner, en välfungerande ”inre kompass”. Mer information om metoden finns på www.aptsweden.se Du kan även se kortfilmen ”Alfred and shadow” här.

VISUALISERANDE PSYKOTERAPI
(även kallad Symboldrama)
En metod där du får hjälp med ett arbete genom inre bilder. Metoden passar bra till ex att bearbeta svåra livshändelser, öka inre trygghet och öka din förmåga till självomhändertagande. Ofta ingår att efter sessionen måla en bild som beskriver den inre bilden. Mer information om metoden finns på www.symboldrama.se och i flera böcker av Marta Cullberg Weston www.enigma.se

AFFEKTFOBITERAPI
En integrativ metod där tekniker från både KBT och psykodynamisk psykoterapi används och sessioner har upplevelsebaserat förhållningssätt. Affekter/känslor är stark motivationsfaktor för vårt beteende. Genom fokus på känslor ökar din förmåga till att vara autentisk och känslorna blir dina bästa vänner, en välfungerande ”inre kompass”. Mer information om metoden finns på www.aptsweden.se Du kan även se kortfilmen ”Alfred and shadow” här.

TRAUMAFOKUSERAD PSYKOTERAPI
TF-KBT och Prolonged exposure passar bäst till att behandla effekter efter ett svårt trauma, som lett till sk. posttraumatiskt stressymptom, PTSD. Bearbetning av traumat sker genom att närma sig minnena i detalj. Samtidigt jobbar man med förändringar i vardagslivet genom att exponera sig till sådant man undviker för att det påminner om traumat. Vidare information om PTSD och dess behandling finns exempelvis på www.1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/

KLINISK HYPNOS
Har likheter med visualiserande psykoterapi och passar bra till behandling av trauma. Terapeuten hjälper dig att uppnå djupavslappning och genom det ett förändrat medvetandetillstånd. Detta kallas för transtillstånd, vilket man kan uppleva även när man exempelvis dagdrömmer. Under behandling har du samtidigt kontakt med ditt vanliga medvetande här och nu. Klinisk hypnos öppnar möjligheten för läkning på djup nivå då man under hypnos ofta har en förhöjd förmåga att uppmärksamma känslor, kroppssensationer, bilder och symboler. Mera info om klinisk hypnos finns på www.hypnosforeningen.se och www.apa.org samt i flera böcker av Anna Gerge, www.insidan.se

psykoterapi-traumafokuserad

TRAUMAFOKUSERAD PSYKOTERAPI
TF-KBT och Prolonged exposure passar bäst till att behandla effekter efter ett svårt trauma, som lett till sk. posttraumatiskt stressymptom, PTSD. Bearbetning av traumat sker genom att närma sig minnena i detalj. Samtidigt jobbar man med förändringar i vardagslivet genom att exponera sig till sådant man undviker för att det påminner om traumat. Vidare information om PTSD och dess behandling finns exempelvis på www.posttraumatiskstress.com/ptsd.

KLINISK HYPNOS
Har likheter med visualiserande psykoterapi och passar bra till behandling av trauma. Terapeuten hjälper dig att uppnå djupavslappning och genom det ett förändrat medvetandetillstånd. Detta kallas för transtillstånd, vilket man kan uppleva även när man exempelvis dagdrömmer. Under behandling har du samtidigt kontakt med ditt vanliga medvetande här och nu. Klinisk hypnos öppnar möjligheten för läkning på djup nivå då man under hypnos ofta har en förhöjd förmåga att uppmärksamma känslor, kroppssensationer, bilder och symboler. Mera info om klinisk hypnos finns på www.hypnosforeningen.se och www.apa.org samt i flera böcker av Anna Gerge, www.insidan.se

 

TRAUMAFOKUSERAD PSYKOTERAPI
TF-KBT och Prolonged exposure passar bäst till att behandla effekter efter ett svårt trauma, som lett till sk. posttraumatiskt stressymptom, PTSD. Bearbetning av traumat sker genom att närma sig minnena i detalj. Samtidigt jobbar man med förändringar i vardagslivet genom att exponera sig till sådant man undviker för att det påminner om traumat. Vidare information om PTSD och dess behandling finns exempelvis på www.posttraumatiskstress.com/ptsd.

KLINISK HYPNOS
Har likheter med visualiserande psykoterapi och passar bra till behandling av trauma. Terapeuten hjälper dig att uppnå djupavslappning och genom det ett förändrat medvetandetillstånd. Detta kallas för transtillstånd, vilket man kan uppleva även när man exempelvis dagdrömmer. Under behandling har du samtidigt kontakt med ditt vanliga medvetande här och nu. Klinisk hypnos öppnar möjligheten för läkning på djup nivå då man under hypnos ofta har en förhöjd förmåga att uppmärksamma känslor, kroppssensationer, bilder och symboler. Mera info om klinisk hypnos finns på www.hypnosforeningen.se och www.apa.org samt i flera böcker av Anna Gerge, www.insidan.se

 

psykoterapi-kontakt

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!