tjänster

Krishantering

krishantering-akut-stress

Hjälp vid akut stress

Vid kriser är den mänskliga hjärnan i akut stress och riskerar att tappa en del av sin vanliga förmåga att tänka klart. Starka känslor tar över och vi kan inte reflektera lika bra. Vid krishantering får du hjälp med att hantera din situation på ett mera funktionellt sätt. Med hjälp av krishantering på Arbor kan du förebygga både kronisk utmattning och PTSD. Fokus på behandlingen ligger på att aktivera dina egna resurser och att förstärka den naturliga läkningsprocessen.

Hjälp vid akut stress

Vid kriser är den mänskliga hjärnan i akut stress och riskerar att tappa en del av sin vanliga förmåga att tänka klart. Starka känslor tar över och vi kan inte reflektera lika bra. Vid krishantering får du hjälp med att hantera din situation på ett mera funktionellt sätt. Med hjälp av krishantering på Arbor kan du förebygga både kronisk utmattning och PTSD. Fokus på behandlingen ligger på att aktivera dina egna resurser och att förstärka den naturliga läkningsprocessen.

Vad är krishantering

Om du lever med konstant akut stress utan tillräcklig återhämtning, kan du hamna i ett utmattningstillstånd. Reaktioner på svåra händelser skiljer sig mellan olika personer. Reaktioner är ofta ändamålsenliga och ditt sociala nätverk kan ge dig ett gott stöd. Människan har en inneboende förmåga till återhämtning efter svåra händelser. Av olika anledningar kan det ändå bli svårt för dig att hantera en kris. Upplevelser av svåra trauman kan även leda till posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Har du drabbats av utmattningstillstånd eller PTSD, läs mer undertjänsten psykoterapi.

krishantering-vad-är-det

Vad är krishantering

Om du lever med konstant akut stress utan tillräcklig återhämtning, kan du hamna i ett utmattningstillstånd. Reaktioner på svåra händelser skiljer sig mellan olika personer. Reaktioner är ofta ändamålsenliga och ditt sociala nätverk kan ge dig ett gott stöd. Människan har en inneboende förmåga till återhämtning efter svåra händelser. Av olika anledningar kan det ändå bli svårt för dig att hantera en kris. Upplevelser av svåra trauman kan även leda till posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Har du drabbats av utmattningstillstånd eller PTSD, läs mer undertjänsten psykoterapi.

Vad är krishantering

Om du lever med konstant akut stress utan tillräcklig återhämtning, kan du hamna i ett utmattningstillstånd. Reaktioner på svåra händelser skiljer sig mellan olika personer. Reaktioner är ofta ändamålsenliga och ditt sociala nätverk kan ge dig ett gott stöd. Människan har en inneboende förmåga till återhämtning efter svåra händelser. Av olika anledningar kan det ändå bli svårt för dig att hantera en kris. Upplevelser av svåra trauman kan även leda till posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Har du drabbats av utmattningstillstånd eller PTSD, läs mer undertjänsten psykoterapi.

krishantering-kontakt

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!