om arbor

Lär känna Arbor

om-arbor-trygghet

Trygghet & integritet

Arbor finns registrerad som vårdgivare på IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och följer dess riktlinjer för säkerhet i vården. Verksamheten på Arbor lyder under Hälso- och sjukvårdslagen och Patientdatalagen, vilket innebär att full sekretess råder, både om dina personuppgifter och din journal. Arbor har ett eget journalsystem som inte är kopplad till Regionen, vilket garanterar din integritet.

Historien bakom Arbor

Namnet Arbor kommer från latin och betyder träd. Jag har alltid tyckt mycket om träd och för mig symboliserar dem många positiva värden. Träd har en grönskande krona, en stabil stam och fast förankring med sina rötter. Behandling på Arbor leder till tillväxt genom en kreativ process. Trädet symboliserar även det trygghet, som finns på Arbor tack vare hög medicinsk och psykoterapeutisk kompetens. Grundvärdering i Arbor är att skapa möjlighet för dig att blomma ut till din fulla potential.

historien-om-arbor

G R U N D A R E

Dr. Ulla Heine

Ulla är legitimerad läkare sedan 1993 och har lång klinisk erfarenhet av arbete som läkare både inom primärvård och specialistpsykiatri. Ulla har specialistkompetens i psykiatri och allmänmedicin och har ett intresse i psykosomatik. Intresse för läkning genom psykoterapi har vuxit fram i arbetet som läkare och lett till vidareutbildning som legitimerad psykoterapeut. Hennes psykoterapeutexamen har integrativ inriktning. Det innebär att psykoterapeuten använder flera olika metoder både från de relationella/psykodynamiska och kognitiva terapi-inriktningar.

Ulla har vidareutbildning i affektfobiterapi, visualiserande psykoterapi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessin Therapy), Lifespan Integration, DBR (Deep Brain Reorienting), klinisk hypnos, traumabehandling Prolonged exposure och DBT (Dialektisk beteendeterapi). Behandling av trauma, både posttraumatisk stress och komplexa trauman med ex omsorgssvikt är Ullas specialintresse inom psykoterapi. Som senaste gren i Ullas behandlingsarsenal finns nu även neurofeedback-träning.