tjänster

Personlig utveckling

personlig-utveckling-potential

Din fulla potential

Jag är en oberoende samtalspartner till dig för personlig utveckling. Samtalskontakt på Arbor bygger på en bred psykoterapeutisk kompetens och skiljer sig därför från ”vanlig” vägledning. Dina mål till förändring styr innehållet i samtalen. En viktig fokus i samtalen kan vara att hitta former för återhämtning och ökad självomhändertagande. Andra fokus kan handla om ökad medvetenhet om dina val och i livet.

Din fulla potential

Jag är en oberoende samtalspartner till dig för personlig utveckling. Samtalskontakt på Arbor bygger på en bred psykoterapeutisk kompetens och skiljer sig därför från ”vanlig” vägledning. Dina mål till förändring styr innehållet i samtalen. En viktig fokus i samtalen kan vara att hitta former för återhämtning och ökad självomhändertagande. Andra fokus kan handla om ökad medvetenhet om dina val och i livet.

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!

personlig-utveckling-kontakt

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!