tjänster

Psykiatrisk behandling

psykiatrisk-behandling-vård

Komplement till offentlig vård

Psykiatrisk behandling på Arbor fungerar som ett privat komplement till den offentliga sjukvården inom primärvård och specialistpsykiatri. Det ger dig möjlighet till ökad integritet då Arbors patientjournal inte är kopplad till den offentliga sjukvårdens gemensamma journalsystem. Psykiatrisk bedömning och en fördjupad utredning kan göras efter behov. På Arbor är kompetensen hög av somatisk (kroppslig) sjukdom, psykosomatiska symtom och psykisk sjukdom samt hur dessa påverkar varandra. Bedömning för sjukskrivning ingår i psykiatrisk behandling på Arbor. Du kan få läkemedel utskrivet. På mottagningen används inga potentiellt beroendeframkallande läkemedel som exempelvis vissa lugnande mediciner eller sömnstöd.

Komplement till offentlig vård

Psykiatrisk behandling på Arbor fungerar som ett privat komplement till den offentliga sjukvården inom primärvård och specialistpsykiatri. Det ger dig möjlighet till ökad integritet då Arbors patientjournal inte är kopplad till den offentliga sjukvårdens gemensamma journalsystem. Psykiatrisk bedömning och en fördjupad utredning kan göras efter behov. På Arbor är kompetensen hög av somatisk (kroppslig) sjukdom, psykosomatiska symtom och psykisk sjukdom samt hur dessa påverkar varandra. Bedömning för sjukskrivning ingår i psykiatrisk behandling på Arbor. Du kan få läkemedel utskrivet. På mottagningen används inga potentiellt beroendeframkallande läkemedel som exempelvis vissa lugnande mediciner eller sömnstöd.

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!

psykiatrisk-behandling-kontakt

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!

Kontakt för bokning

För att boka tid för psykoterapi eller för mer information, ring 011 – 33 00 03 (Norrköping), 08-4800 4300 (Stockholm) eller maila info@arborpsykiatri.se. Jag ser fram emot att höra från dig!